По стар управленски обичай се избира удобната пропаганда

ТРЯБВА?!

Самоактуализацията е много важна технология за индивида, за да развива себе си в крак с времето. Грамотността във всичките си значения би спасила от подобно изказване, което граничи със злоупотреба на групата от населението “възрастни хора”, а назидателното поучаване към останалата част от обществото, към която явно той не записва себе си, може да се счита за традиция в непремереността и хаоса на администрацията.

Областният управител Минко Ангелов ТРЯБВА да знае, че режимът на управление отдавна е друг. Загрижеността пък е процес, а обявление за активност по закрила на възрастното население не се установява с автор Минко Ангелов за дългите му години тук и там в някое удобно държавно местенце, или пък от така безинтересната гражданска позиция.

Възкачване на седлото “възрастни хора” за поръсване с предизборен прашец и опорка “другите са виновни” не е точната и коректна поддържаща структура за утвърждаване в областното столче.

А изборът на употреба при “приемете моите най-искрени” би захванал образ на черен хумор преди да дойде време за последващата дума.

Изразяването всъщност най-ясно изобличава същност, маниер на работа, житейски принципи.

Днес е още празник и на музиката, поезията, архитектите!

Но по стар управленски обичай се избира удобната пропаганда.

инж. Станислава-Владимира Станкова