ППК, сведена до нула!

Парламентарна поведенческа култура,
сведена до нула!

Заместник министър-председател в Народно събрание!

Непристойно при разруха на представи за етика и естетика.

инж. Станислава-Владимира Станкова