Предизборните дебати

Предизборните дебати, докато застъпват с ярост изтърканите си опорни точки, които в нито един смисъл не се превеждат, като решение за развитие на хората, комуникирането на компетенциите не може да покрие нито меките поведенчески компетенции, нито клъстерите, така че да се установява група от свързани компетентции. Така не може да се очакват и родови и специфични твърди умения, които да са в основата на изграждане на нов политически компетентностен модел!

При дамите в политиката спецификата е още по-наложителна откъм разбор-анализ за поправка към промяна.

инж. Станислава-Владимира Станкова