Преди минути

Тази сутрин изпратих запитвания и сигнали до Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, Министерство на културата, Министерство на финансите и Национално сдружение на общините в Република България – НСОРБ във връзка с финансирания скандален проект. Вярвам, че и други граждани са реагирали своевременно. Това е начинът!

Преди минути:

Министерството на културата назначава проверка, за да бъдат изяснени обстоятелствата и целесъобразността на финансиране на проекта с присъстващ хазартен елемент „Дългосрочна програма за растеж на The Steps – иновативно мултифункционално културно социално предприятие“, който е бил финансиран от Национален фонд култура през 2022 г. по програмата „Възстановяване и развитие на частни културни организации“ в категорията „Културно предприемачество“.

инж. Станислава-Владимира Станкова