Президентът на PFS – Марко Вулович – сътрудничество и взаимна подкрепа

Президентът на PROFUTUROSPORTS, г-н Марко Вулович, говори за сътрудничеството с Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”:

Щастлив съм да кажа днес, че партньорството ни с Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” се осъществява успешно като подкрепа. Така разширяваме информационното поле сред младите хора, за да имат информиран избор за своето бъдеще в образователната и спортната сфера. Да подкрепяш, да даряваш, да разбираш е не само лично решение, то е неизменна част от бизнес философията да развиваш с грижа за хората. Що се отнася до председателя на Фондацията, инж. Станислава-Владимира, тя е рядко срещан всеотдаен и коректен човек, с когото винаги работим на пълни обороти и с максимално покритие на всяка възможна цел. Благодарен съм за това сътрудничество, за взаимната подкрепа, и доверието в сигурни ръце!
До всички млади хора: Никога не спирайте да следвате мечтите си, защото винаги ще намерите хора, които ще ви подкрепят! Мечтите наистина се сбъдват!

PROFUTUROSPORTS е агенция, основана през 2006 г. Досега повече от 4000 студенти и ученици от повече от 60 държави са участвали в PFS програмите, които са свързани със спортни и академични стипендии в гимназии, подготвителни академии, колежи и университети в САЩ, Канада, Европа и Азия, където младите хора успешно могат да съчетават спорт и образование ръка за ръка.

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности към съвместната работа и колегиалното отношение.  Всеки жест на дарение характеризира човечността като непреходна!