Преодоляване на бърнаут фактор чрез йога практики

След приключване на активната ми професионална спортно-състезателна кариера се обаждаха болки, вследствие на двете тежки контузии и операции, през които минах. Стремях се да намеря точния баланс, с помощта на който да остана свързана към физическата култура, но в същото време тази активност да е практика, благоприятстваща болката и укрепването на проблемните ми зони. Опитвах различни варианти, но накрая стигнах до йогата, която е в състояние да помогне на всеки човек с проблеми от различно естество като например бърнаут фактора.


Основното, което искам да засегна е как да се укрепи мотивацията на хората при преодоляване на стреса, водещ до бърнаут чрез правилните физически  и ментални упражнения на основата на йога философията. Правилните стъпки, точната нагласа и подходящите стратегии за справяне със стреса, водещ до фазите на бърнаут, са важна предпоствка за едно пречистващо и свежо ново начало. Класификацията на фазите на състояние на бърнаут, процесите, които ги съпровождат, добрите възможни практики и тези, които не се лансират, предполат по-лесен прочит на състоянието, в което се намира човек. Всеки притежава желаните съставни компоненти като възможности, за да преодолее състоянието си на фрустрация, и също така видимостта за решенията, които ни карат да се заемем с проблема и неговото отстраняване.

Хората са активни реципиенти на стреса и имат своите реакции към него, като той води до различни последствия, което провокира откриването на точната стратегия за справяне със стреса. Мотивацията в повечето случаи се разчита като нагласа, която ни държи годни за развитие, и имайки положителна настройка, хората са в по-голяма степен ефективни, способни и въодушевени, което им позволява да изпитват удоволствие от това, което правят. Но това не винаги е така лесно и поради тази причина проблемът търси начини да се намират източниците на положителна енергия, положителна нагласа и положителна житейска философия. Независимо че проблемът бърнаут се поражда от най-добри намерения, той търпи задълбочаване, като в случаи може да стигне и до фатален край. Подобно разглеждане на този фактор е необходимо, за да се прояви идеята за увеличаване на личния потенциал и капацитет на издръжливост на хората при работа под напрежение, както и преодоляването на фазите на бърнаут чрез постигане на баланс и правилна гледна точка към създалата се критична ситуация. Поставяйки си високи цели и влагайки максимални усилия, хората се демотивират и разочароват, което води до състояние на физическо и ментално изтощение и провал в очакванията от постигнатите резултати. Поставям акцент на две възможности за избор на стратегия като средство за справяне с проблема, като основата на едната идея е базирана на промяната чрез практика на йога упражнения, а другата стратегия е базирана на бягството като похват за справяне със стреса, както и обект на разглеждане са причините за липса на мотивация и решенията за промяна с тази микрокриза, която носи капацитет за разрастване. Актуалността на темата, както и алтернативното й изследване, възлагат точно определени похвати, приложени на хора с различна степен на бърнаут, за да се определи благоприятното въздействие на йога практиката, как действа тя както върху физическото неразположение, така и върху психическото. Тези похвати са конкретно и умишлено избрани, за да докажат силата на духа и правилната гледна точка при осъзнаване на създалия се кризисен житейски етап.
Физическият и умственият контрол са вероятно най-важните стъпки към усилията, които влагаме за усъвършенстване и постигане на целите си. Проблематиката се изявява в това, че при определени обстоятелства, водещи до стрес, фрустрация, напрежение, изтощение или разочарование, изпадаме в капана на пониженото настроение, депресивните състояния, като психиката ни се превръща в уязвимо поле, което се нуждае от точно и последователно лечение като пример за това е йогата.

Хъфингтън поуст пише, че много военни отряди използват йога като форма на лечение на пост-травматичен стрес например компании като Warriors at Ease обучават инструктори в йога техники, специално създадени за хора в армията.

Редовното практикуване на йога премахва чувството на безпокойство, напрежение, страх, неудовлетвореност. Умът постепенно се успокоява и прочиства и това носи не само вътрешен мир и спокойствие, но и премахва стреса, който стои в основата на появата на безсънието, мигрената, и още куп други заболявания. Учените от Бостън са убедени, че практикуването на йога може да замени лечението с антидепресанти и други синтетични субстанции, някои от които имат опасни странични въздействия. Д-р Пери Раншоу, един от ръководителите на изследването, казва следното: „Разработването на евтина, широко приложима йога терапия, която няма отрицателни странични въздействия и намалява ефикасно симптомите на психическите разстройства, свързани с ниски нива на GABA, ще има изключителна стойност за широката публика.”

Синдромът на професионално и личностно прегаряне попадна като диагноза в учебниците по медицина, а Световната здравна организация (СЗО) определи „бърнаут” за епидемията на 21 век.

“Независимо дали се касае за взимане на решение, грижа за децата, решаване на проблемите в семейството, справяне с ежедневните задачи в работата, дипломиране или най-обикновено пазаруване. Успехът предполага усилия, а усилията винаги провокират стрес“. (Хамза Кан)

Стресът от липсата на време на работното място е хронично явление. Получава се парадокс – колкото повече и по-добре се планира работата, толкова по-голямо е натоварването на служителите.

„Когато определяте среща кажете: „Ще дойда около 10 часа.“, вместо: „Точно в 10.00 ще бъда на мястото на срещата.“; „Дори на работното място можете да се отпуснете за минута-две, да затворите очи и да се пренесете с мисълта си на някое любимо Ваше кътче в планината или на морето.“; „Купете си детската играчка йо-йо. Когато сте под голямо напрежение, поиграйте една минута с играчката. Отпускането с йо-йо помага по няколко причини: концентрирате се върху нещо извън самите Вас, ритмичното движение успокоява и помага да интегрирате двете мозъчни полукълба – логичното ляво и интуитивното дясно, „детският“ аспект Ви освобождава поне за минута от ограниченията на света на възрастните.“. (Люис, Д. (1994). Стресът)

Влиянието на мотивацията поставя началото на укрепването на силите за преодоляване на препятствието, наречено стрес. Проследими са няколко метода за задържане на мотивацията, които спомагат целенасочеността на работата в направление справяне с бърнаут фактора. Такъв метод са упражненията с партньор, тъй като уговорената практика спомага нежеланието. Когато мотивацията намалява, наличието на партньор има вдъхновяващ ефект за постигане на нови цели. Умът е мощен инструмент за лечение на поставяне на нагласи, а медитацията го държи във форма, като се поддържат гъвкавостта и силата. Упражненията подобряват настроението, тъй като предизвикват биохимичните промени в тялото и мозъка. Високо препоръчителни са упражненията, които включват едновременно тялото и ума, намалявайки стреса със силата си да фокусират и прояснят ума, което е първата стъпка за създаването на полезен навик и положителна нагласа към житейските аспекти. Йога философията е базирана на система от пози и дихателни практики, които спомагат за трениране на тялото, но работят и върху духа и ума на хората. Позите по естествен път въздействат и оздравяват пряко и косвено всички органи и системи на човешкото тяло. Йогата е създадена чрез философски принципи, което превръща тази система в начин на живот. Силата на положителната нагласа спомага вярата в собствените сили, което допринася за постигане на исканото според всеки както физическо състояние, така и психично здраве и самочувствие. Контролът върху ума и физическото ниво на ефективност е основна предпоставка за успешно усъвършенстване. Бърнаут факторът преминава през няколко фази на развитие като „меден месец“, когато хората са въодушевени, „пробуждане“, когато хората осъзнават разочарования, които водят до депресивни състояния и пороци, „цялостен бърнаут“, когато хората са в пълно физическо и емоционално изтощение с чувство за провал, и „явлението Феникс“, когато хората могат да възкръснат като феникс от пепелта, но това изисква време и правилен процес на възстановяване. След проверка на скалата за измерване на бърнаут MBI (Maslaсh Burnout Inventhory), интроспективно се открива каква роля играе стресът в живота ни. Справянето със стреса предлага две основни стратегии, а именно тази на бягството и тази на промяната. При първата стратегия хората преценяват, че изходът не съществува, и че не съществува алтернатива за промяна. Бягството се характеризира със смяна на работното място. При стратегията за справяне със стреса чрез промяна хората увеличават личния си капацитет за поемане на напрегнати ситуации и стресови фактори, като включват спортни дейности или релаксационни практики. Тъй като йогата няма състезателен характер, тя е ориентирана практика към здравето и благоденствието. От тази гледна точка йога практиките при изпълнението на позите не залага на физическото пренапрежение и пренатоварване на отделните мускулни групи и стави, а основната цел е цялостно енергизиране и съживяване на организма, освобождаване от стреса, отваряне на чакрите и прочистване на енергийните канали за безпрепятствено протичане на жизнената енергия. За разлика от много спортове йогата се препоръчва за всички възрастови групи хора, без ограничение по възраст и пол. Дори и хора с редица заболявания могат да я практикуват, разбира се, след консултация с компетентен и опитен инструктор и прилагане на индивидуална програма. Като резултат те получават значително подобряване в здравословното си състояние. В йогата целта е постигане на добро физическо и психично здраве и добър тонус на организма като цяло. Йогата е философия, тя е начин на мислене и задълбочено изследване на вътрешния свят на човека с цел неговото личностно и духовно израстване и издигане на по-високо ниво на съществуване и функциониране. Като основен проблем се проявява невъзможността на хората навреме да осъзнаят нивото на стресовия фактор преди да се е стигнало до крайна фаза на бърнаут. Тук определящ е човешкият фактор при взаимоотношенията между индивидите, както и заобикалящата го одушевена и неодушевена среда. Важно е да отбележим, че човек сам си е господар и основно трябва да тренира ума си в адекватна форма и преценка на самия себе си, за да може да се предпазва и справя сам с рисковете в днешно време.

Йога философията и практиките й спомагат заздравяването на връзката между тялото и духа, което стига и до желание за усъвършенстване, като по този начин хората съумяват да се справят със стреса, водещ до бърнаут фактора, избирайки стратегията за справяне чрез промяната. Оптимизирането на възгледите и нагласите позитивно зарежда емоционалното състояние и спомага за справянето с напрежението от всякакво естество. Занимания като йога и медитация подобряват благополучието и продуктивността на хората в различните сфери, тъй като начинът, по който работим днес, е свързан с много стрес и напрежение.

инж. Станислава-Владимира Станкова