ПРЕСТЪПНО ЛИ ОПЕРИРА ОБЩИНА ХАСКОВО ИЛИ КМЕТЪТ НЯМА НУЖНИЯ ГРАМАЖ ПОЗНАНИЯ

ПРЕСТЪПНО ЛИ ОПЕРИРА ОБЩИНА ХАСКОВО ИЛИ КМЕТЪТ НЯМА НУЖНИЯ ГРАМАЖ ПОЗНАНИЯ
Нека Ви запозная с общински поземлен имот от 500кв.м., находящ се на ул. Ястреб в кв. Република в град Хасково, с акт за частна общинска собственост от 24.01.2017 г.
Вчера, 22.02.2021 г., председателката на Общински съвет Хасково Таня Захариева праща до Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика с председател Делян Делчев за разглеждане докладна записка от кмета на Хасково Станислав Дечев относно учредяване право на строеж върху имот общинска частна собственост, споменат по-горе.
Дали Станислав Дечев се вкарва с поредица от измами в този казус с цел предизборни общения, остава да разберем?! Личи обаче още и подкрепата на съгласувалия докладната записка юрисконсулт Мария Пейкова, както и на съставителя от Дирекция ИСДУОС Донка Петкова. Освен въвлечените дотук имена въвлича ли Станислав Дечев цели четири #комисии към Общински съвет Хасково в съмнителни и незаконни процедурни действия?
Уважаеми граждани,
моля да си представите каква некомпетентност или пък умисъл влага Станислав Дечев като #кмет на #община Хасково, след като внася докладна за право на стоеж върху общинска частна собственост, на която вече има незаконно построени търговски обекти, а по документи, както се установява, имотът е незастроен. Логично разсъдено можем да си зададем въпроса имат ли тези обекти ток и вода, след като се незаконни. Ако действията са актуални, и те ли са незаконни?!
За спокойствието на нашата гражданската защита има и добросъвестни общински съветници, които дадоха своевременната си реакция, която рекация спомогна да се установи, че кметът на Хасково Станислв Дечев предлага узаконяване на вече незаконно построени обекти.
За нас като граждани е изключително стресиращ подобен стил на #работа от #кмета на #общината, защото всички ние си даваме сметка, че този казус произтича от ръцете на Дечев, като води до две хипотези – ПРЕСТЪПНО ЛИ ОПЕРИРА ОБЩИНА ХАСКОВО ИЛИ КМЕТЪТ НЯМА НУЖНИЯ ГРАМАЖ ПОЗНАНИЯ.
Предстои да видим дали Станислав Дечев ще оттегли докладната, дали ще постанови събаряне на незаконното строителство, и дали ще сезира прокуратурата за установеното.

инж. Станислава-Владимира Станкова