Примерът е пример

Благи хора, здравейте в събота, 29 октомври.

В никакъв случай не бива да общуваме и дебатираме един с друг по примера на Коларова и Пиргова. От тиха и свежа утрин се стигна до свада с каруцарски крясъци и проглушително невъзпитание в национален ефир.

Примерът е пример – понякога какво трбва да правим, а в други случаи от срам какво да не допускаме.

инж. Станислава-Владимира Станкова