Принцеси

Някакви измислени процеси
заблудили ги, че са принцеси.
А те решили, че без страх
ще стават ден след ден за смях.

Тези измислени процеси
натресли са ни от село Деси.
С отровното си острие,
на него да забива врагове.

С тази измислена карета
прелетяла е и умна Цвета.
Удобно в трона се намества,
географията чак размества.

Тази измишльотина ни е довела
и лидерката доктор Даниела.
Че физкултурник се измества
с качества, довлекли им протеста.

Тази измишльотина призва ни
като него да ценим и Дани.
Тази нежна омайна половинка
за милиони, не за стотинка.

За кака Данче не остана
причина да не бъде изтерзана.
С толкова невежество в главата
на столицата взе душата.

Пропускам някоя принцеса.
Пропускам и някоя метреса.
Но ясни са и техните адреси,
продукт са на измислени процеси.

Станислава-Владимира Станкова