При президент с дънки НЕ се ходи!

При президент с дънки НЕ се ходи, в институцията при държавни символи, гвардейска част, ордени и медали с дънки НЕ се ходи!
#Етикет #Протокол #иОщеНещо

инж. Станислава-Владимира Станкова