Прозрачността е формулирана в продукция на политическа икономия

Навлизайки в предизборен период, хората имат потребността от адекватно поднесена информация, съдържателна и агрументирана, за да се проясни перспективният изглед на политическия живот у нас, още повече в условия на Ковид-19. Но с какво се сблъскваме тази сутрин по БТВ в билатералната политологическа извадка с участието на Антоанета Христова и Татяна Буруджиева?!
Натрапените непресекващи гримаси, илитералното зацикляне, главоблъсканицата в подбора на изразни средства, както и разсеченият анти протоколно илюстриран дрес код са далеч от това да подпомагат аналитично обществените групи, пък дори и политическата част. Прозрачността е формулирана в продукция на политическа икономия, която работи в обособените си части не за държавния интерес, а за предопределения окръжен път.
Обстановката провокира наложителност от актуализация и обновление, нов жизнен цикъл от анализатори, свързан с отговорността на темите за политическата организация и политическия живот.

инж. Станислава-Владимира Станкова