Просто не го разбират!

Мислех си, че сектор Спорт е мразен!
Мислех си, че сектор Спорт е подиграван!

Но не!
Не го мразят!
Не му се подиграват!

Просто не го разбират! Не го умеят!

Висока топка е!

инж. Станислава-Владимира Станкова