Противоестествени събития в Комисията по ревизия вчера

Противоестествените събития в Комисията по ревизия вчера провокираха не само чувствителността ни от страхотията, в която живеем, но и предоставиха резонансни анализи от поведенческото възбудено прииждане на участниците.
Как се оказва така, че днес никой не знае, не е виждал и не е чувал никога лицето Светослав Илчовски, който развива мащабна дейност с милиони годишна печалба на територията на страната.
Петя Аврамова какво всъщност е вършила за годините си в МРРБ, като не само декларира опианена от стреса, че за първи път вижда този човек, но и като ученичка вдигаше ръка пред Мая Манолова, но като от онези тийн тарикатки, които вдигат ръка, за да покажат, че знаят, но вътрешно се молят да не бъдат изпитани.
Маноил Манев е тежък простак, непохватен в политиката, сякаш всеки път се мъчи да закрепи туловището си по тънък лед. Деса Простакеса стържеше в безидейност с едничка цел да не се замеси пряко в безнравствеността, а Георг и Тома дори не успяха да покажат как с верността си винаги кълчат собствените си нежни глезени, останаха в глухотата на щурма!
Агресията, която нахлу по време на изслушването, е показател на признанието, че изреченото настига хората в достоверност. Защо има отбрана, ако няма уязвимост?!
Всъщност никога не сме излизали от робия на самовластници и потисници, но тази пропълзя през годините сякаш неусетно, ала със силата на дегенерати властни, а ти, Родино, оставила ги на нас си!
инж. Станислава-Владимира Станкова