Професионалният спорт – общественият инструмент

Докато в обществото царува невежеството в изразявано мнение, че не може един професионален спортист да взима повече пари от един професор например, не е възможно стратегически да прогресираме в стандартите на живот от всякакво естество. Защото манталитетът, като културно израстване, не достига дори фундаментите на предучилищното възпитание.

Какви са тези хора, които искат един сектор да е за сметка на друг? Една професия да е за сметка на друга? Или от един да преливаме в друг. Или пък да искат зачеркване на национални значимости? Изостанали.

Секторите и направленията трябва работят координирано и синхронизирано, заедно, не да се изяждат и заличават, а да се подпомагат и допълват като хомогенни държавни състояния на силови полета и източници с готовност за влизане в действия в обществена полза.

Но една материя се подценява, пренебрегва и зачерква тогава когато не се разбира! А в България много не се разбира. Личи и по “експертите”, канени в телевизиите, които претендират да имат знания до дълбините на океана, а всъщност джапат в кварталната локва. И тога е голям проблем за възпитаването и ограмотяването, за формирането на обективни разбирания в хората за адаптираното познание за професионалния спорт.

Спортът е много сложна система от знания, включваща различни професионални направления.

Професионалният спорт е най-силният мотиватор за масовото осъзнаване на значимостта на спорта като висша сила за личностно развитие на индивида (качества и модел на поведение), както и пълноценното му съществуване при адекватност, тъждественост и координация в ежедневен смисъл за живота като цяло!
Благодарение на професионалния спорт, обществените, националите и частните лица изграждат здравината на обществените единици. Професионалният спорт е един от инструменитите за мека сила. Професионалният спорт е един от инструментите за грижа към децата и младите хора. Професионалният спорт е инструмент за изграждане на хора.

Иначе може да се продължава да се ходи с ляв крак и лява ръка, но чупенето на носа е сигурно.

Станислава-Владимира