“Профил пригодност”

“ПРОФИЛ ПРИГОДНОСТ”

Разглеждайки селекцията на политически кадри, колко от тях като работна сила с категоричност попадат в “профил пригодност” е въпрос с отговор при края на веригата, когато се отчитат ефективност, резултатност и потенциал за надграждане.
За да е успешна една селекция, зависи от поставените критерии за съответния пост и прилежащите условия за професионалното й действие под формата “профил изисквания”. Задължителна част от пъзела е и “профил способности”, дефинитивен и фукнционален по оста на знания, възможности за развитие и компетентности.

Колко от депутатите от политическата извадка са актуализирали компетентностния си модел чрез публичен мониторинг на ефективността и налагане на промяна срямо изискванията на време, среда и успехи/неуспехи?

Колко от кандидатите за народните представители преминават “поведенческо интервю” преди да бъдат поместени в избирателните листи? Колко от избраните вече депутати преминават същото преди наместване в престижен пост? Това е изключително важен етап за сканиране на лидерите, като така се пресяват посредствените от отличните лица. Тази техника е създадена от McBer&Company за анализ доколко един човек ще бъде успешен по съответното направление. Политическите ни организации в тази връзка следва да демонстрират капацитета си чрез индикативна процедура, измерваща поведенческата пригодност. И така, с тази система се отчитат способностите и на двете страни, като естествен анатичен извод за достоверността на помислите.

Независимо че отговорите тук са с предварително утвърждение, следва да се прилага толератност към новото при достатъчно обоснована характеристика, тъй като предварителната усъдителна настройка не е точният играч във важните мачове за титлата.

Най-важен остава човешкият фактор като авантпост на конкуретно предимство при устойчивост във времевия хоризонт при управлението на страната.

инж. Станислава-Владимира Станкова