Проф. Атанас Семов в “Още от деня”

Проф. Атанас Семов в “Още от деня” по БНТ

Вярното, болезнено и разрушаващо отражение на обективната действителност върху младите хора, и държавата изобщо, в низ от истини, за които сега през екрана на някои от нас се покъртва силно чувство на тежина от жалост, но не и такова у тези, от които зависи превратността истината да придобие друга, положителна за обществото крайност.

Станислава-Владимира