проф. Надя Миронова: “Дистанционното обучение предполага комуникация от разстояние”

Визитка: проф. Надя Миронова е доктор по “Социално управление” и ръководител на катедра “Управление” в УНСС, временно изпълняващ дейността Директор на Регионален Център за Дистанционно Обучение УНСС в град Хасково.

Във връзка с извънредното положение в страната и работата на РЦДО към УНСС в град Хасково, проф. Надя Миронова постави ясно и конкретно пълноценната работа на филиала.

https://www.unwe.bg/cde-haskovo

Проф. Миронова, ще пострада ли качеството на обучението на студентите Ви в Хасково от липсата на присъствени часосове?

Категорично не. Само по себе си дистанционното обучение предполага комуникация от разстояние: чрез интернет базирани платформи като MOОDLE и MICROSOFT Team; чрез мрежи и мейли. В тази ситуация ние просто активизирахме тези възможности и ги използваме още по-пълноценно. Всеки студент има възможност за личен контакт с преподавателя, както и да присъства виртуално на лекции и семинарни занятия в една от платформите.

Какво точно трябва да направят студентите, за да участват виртуално?

На първо място трябва да влязат в профила си в MOODLE, какъвто профил има всеки дистанционен студент в УНСС. Там има материали за подготовка, качени задачи и указания за това, как ще протече обучението. Второ, всеки студент трябва да следи мейла си /университетстки или личен/, където може да получи съобщение от преподавателя с линк към виртуалната лекция, която се провежда по същото време, както в разписанието, само че във виртуална класна стая.

Какво представлява тя?

Студентът си седи вкъщи или на работното място пред лаптопа или телефона /достатъчно е да има интернет/ и участва в занятието, както от стола си в залата: слуша, задава въпроси, участва в дискусия. Разбира се, всичко, което е нужно на дистанционните студенти от Хасково все пак е в MOODLE. Да използват активно профилите си. А при затруднения, да се свързват по мейл или по телефона с колегите от Учебен отдел на РЦДО.