Психопатология в политическия свят – нарушено лидерско поведение

Сигналните термини, които се разглеждат в текста не само проследяват и разпореждат аналитична обстановка на психопатологията в политическия свят, но дават обяснение и за нарушенията в поведението на политическите лидери днес.

Отражението на лидерите с психически разстройства към обществото под марката на фрустрация, нагони, стигматична харизма, сексуални мотиви, верига секс-напрежение-агресия-секс и “натрапчив невротизъм” е абсолютна компесаторна методика за задоволяване на личностни емоционални дефицити.

инж. Станислава-Владимира Станкова

Психопатология и политика можете да четете тук: https://stanislavavladimira.com/психопатология-и-политика/