Резултатът е видим!

Отличителните черти в процесите по управление ни показват типажа на управляващия като схематично спуснат или професионален с кауза!

За този пейзаж съм звъняла на телефон 112 и Община Хасково десетки пъти! Резултатът е видим!

Не Ви е мястото там (Община Хасково), защото безобразието Ви е заплаха за сигурността и безопасността на хората!

Град Хасково е в неуспешен експеримент на кметското място вече 7 години! Времето няма цена, която толерантността на хората да плати!

Сметката ще е за Ваша сметка!

инж. Станислава-Владимира Станкова