Родна моя София

Родна моя София!

Мъдростта ти винаги ще говори с дух на столица и традиции, независимо преминаващите върху теб опити за гнет и изтерзания!

❤️

Станислава-Владимира Станкова