САМО ОБИЧ, А НЕ ОМРАЗА!

САМО ОБИЧ, А НЕ ОМРАЗА!

Искам мислите си да завържа
страховете си искам да накажа
че душата никак не издържа
да е вечно някъде на пост и стража

Едно море с вълни не стига
да побере вълнението в душата
Пълно със звезди небе не стига
да усмири мисълта за самотата

Искам чувствата си да заключа
Силата им искам да преправя
че душата да успея да обуча
без болка с всичко да се справя

Една луна не стига в пълнотата
да е светлината в мислите и мрака
Изгарящото слънце не престава
да изпепелява любовта в забрава

Искам нервите си да изпъна
в онази крайна с болка фаза
че скъсвайки ги да не се огъна
Да съм само обич, а не омраза!

Станислава-Владимира