Само страхливците казват това

Само страхливците казват, че даден мач е без значение. Всеки мач е от значение, защото всеки мач носи различна психология, различни фактори на отражение като последствия. Те от своя страна неизбежно формират. А какво и как формират, зависи от нагласата и от решителността не само да се поема, но и да се носи отговорност.

Нямаш ли заряд за доминация, нямаш потенциал за прогрес.

Из спортните хроники от изминалия ден!

Станислава-Владимира