Свян към президента на Република България поне нямате ли?!

Срамът Ви по подразбиране е голям! Доказано голям! Доказано установен!
Но днес е извънреден!

Свян обаче към президента на Република България Румен Радев поне нямате ли?!

Броят на сигналите ми към Вас за твърдо демонстрираната неграмотност е с огромна численост, но съм готова и за рекорд, докато не се изкоренят плевелните насаждения под герба на страната в Областна администрация Хасково!

Форматиране – 0
Речников запас – 0
Стил – 0
Пунктуация – 0
Граматически правила – 0

инж. Станислава-Владимира Станкова