Свят

Свят 🗺️

Природни чудеса.
Картини за възхищение, смирение и благодарност.
Природата е нещо невероятно. И толкова поучително за всички ни.

Станислава-Владимира