Сега Георги Кадиев реши да демонстрира неуместното си чувство за хумор

И за пореден път установяваме, че всичко опира до личностните качества на човек.

Три месеца в последния предизборен период Георги Кадиев не можа да се ориентира кой е футболният отбор, с който да атакува въображаемия си опонент Живко Тодоров, неразличавайки аматьорски от професионален спорт, докато в стремеж за властово опиянение не разбра, че “Марица-изток” не е свързана с местното самоуправление, а с държавното управление.
Сега Георги Кадиев реши да демонстрира неуместното си чувство за хумор, с което ни запознава с ненаучените си харвардски уроци, не тези на Кирил Петков, които ни вменява, а неговите собствени.

Сливанията и придобиванията (М&А) са част от регламентирани стратегически операции, чрез които се цели конкурентно предимство. Бизнес рамките имат такъв обхват, че научно припокриват политически структурни гривни, като обосновават интерпретация на пряко приложение. За подобен пример писах преди време – Рамката “ABC” (действие /act/ – изграждане /build/ – промяна /change/) достига основание за перцепция към политическия живот.

За човек, дипломиран в дипломатически науки, е незадоволително нивото на Кадиев да комуникира политическата среда. Изопачаването на науката не е в способност да омерзи един преговорен процес.

Бъдещето няма да е за тези, които не преодоляват свадите, обидите, жлъчната ирония и задкулисието, а на умеещите да прилагат комуникативно-лидерски нрав.
Няма да е достъчна само комуникация, а ще е необходима политически грамотна комуникация.

инж. Станислава-Владимира Станкова