Силата, нежността и Той…

И докато си мислим, че силата произлиза от мъжа, тя всъщност се заражда от нежността на жената към него!

Някъде там, където той държи мислите ми в ръце! Навсякъде!

Понеделник, 29 май.
🤎

Станислава-Владимира