Сити сме на извинения

Валят извинения към българските граждани от всякакви политически представители. Извинението обаче по своя смисъл ни казва, че провинението търси оправдание, както и оправданието – основание. Сити сме на извинения. Това фактическо проявление все пак посочва, че в политическата среда няма лидери, тъй като извинението е препятствие пред доверието, което управлява процесите, а достоверността, влиятелният механизъм на лидерството, е някъде между размитите критерии за управляване на взаимоотношенията. Контролният списък на лидерите е задраскан, като по този начин идентифицирането на личните заключения не се зачита, изопачавайки екипното пространство, а поемането на фронтовата линия при ротация не е поемане на фронтовата линия с водачество по политическо естество. И последователите са не просто объркани, но се и отдръпват като вяра в ангажираността, която са следвали, и към която са били стимулирани, защото ценности не са закрепени в общественото съзнание, така както е било фокусирано бъдещето или поне представата за него.

Станислава-Владимира Станкова