Слаб бегач! Слаб беглец!

Велико Желев обясни, че в България бизнес не може да се прави и колкото по-рано се избяга от страната, толкова по-добре, като в същото време каза, че компанията му “Хидрострой” работи още от времето на Иван Костов като премиер.

Слаб бегач! Слаб беглец!

Днес, като се сещат за средата в България и бизнес климата, трябва да си тестват компетенциите, етичната рамка и научната плътност от познания, за да разберат, че те направиха от България територия на невежеството. А то, то винаги носи потенциал за корупция, кражби, безсрамие и отсъствие на съвест!

инж. Станислава-Владимира Станкова