Слънчево съботно. Някъде.

Слънчево съботно. Някъде. Далеч, но всъщност заедно.

13:14
7 януари

Станислава-Владимира