СОФИЯ е морал!

СОФИЯ е морал!

СОФИЯ е мъдрост за онова познание, което населява духа, психиката и знанията не в разбирането, че да живееш постоянно в София те прави столичанин, а е традиция, оцеляла във времето, благодарение на софиянците, за които честта, почтеността и грамотността са върховен възглед!

СОФИЯ е открояваща се истина, която не подлежи на изопачаване, превземане или купуване!

СОФИЯ е отличителна със здравия си възпитателен корен, който извлича традициите в човешката ценностна система!

Е, през София от дълги години преминават какви ли не опити и похищения за гнет с цел обезличаване и премиване с ниските по съвест маси!
Дори Павел Вежинов вписва в творчеството си изфиненото си презрение за отвратителния път, по който е тръгнала София. Както казва той: “Тоя град е на всички, което на практика означава, че е на никой.”

Днес дори родените в София ще гостуват на добре настанените от Ловеч, в центъра на София, в Деня на София! Благодаря за красноречивото синтезиране на Petio Kostadinov!

Стана и тенденция кандидатите за кмет на София да не са софиянци.

Обаче знам едно! Достоверността е там, където е правдивостта на ценностната система! А тя винаги е по-силна от всяка проба за умишлената ѝ деморализация!

Честит празник, софиянци!
Честит празник, родени в София!
Честит празник с благодарност и на тези, които не са сред нас, но са запазили с всички сили същността на София жива и днес!

Станислава-Владимира