Специално четиво с послание и смисъл!

Преди дни получих специално четиво с послание и дълбок смисъл.

“Да се запонаем с различните деца на България” е книга за всеки, книга за познанства, книга, която образова, книга за света.

Специфичните потребности са потенциалната причина да стартираме пътя към иновация в комуникациите между разнообразните групи, за да докажем, че общуването социализира, отправя нови хоризонти, нови идеи, и най-вече учи на разбиране!

Очакваме политици и общественици не просто да съдействат, а да поемат ангажименти към установяване на мир за развитие в среда на многоликост, та да достигнем до такова публично съвършенство, че не ние да тропаме по държавни, общински и частни порти, а човешкият управленски ресурс там да достигне до култура на ангажираност с кауза към обществото, изпреварвайки гражданската инициативност.

Всеки, който приеме коректно целта на книгата “Да се запонаем с различните деца на Бълггария”, има възможността за активност по нейното свободно разпространение сред обучителните единици в страната, за да се съхраняват и подготвят психическото здраве и социалното благоденствие на всеки, който има правото на поглед с любов.

Петя Дамянова – координатор на местно ниво на националната кампания „Да се запознаем“
Анна Йончева – кампаниен съмишленик и автор на проекта “Различните деца на България“
Ваня Тодорова – председателя на фондация “Можем Заедно”

инж. Станислава-Владимира Станкова