Според Вас?

Според Вас този човек ще научи ли някога правилността на ключовата дума “приоритет”?

Иначе днес много прЕорЕтети се споменаха!

Хора, които нямат воля към спазването на правилата в българския език, са хора, които няма как да имат воля към етика и законност!

инж. Станислава-Владимира Станкова