Спортът – сектор за подкрепа

Здравейте, гласуващи хора!

Миналата седмица попаднах на платена публикация на кандидата за народен представител – Катя Панева.

В представените в публикацията приоритети нямаше и дума за спорт. Веднага ѝ писах, тъй като общественото пространство е запознато, че Катя Панева подпомага баскетбола в Димитровград. Попитах я дали е пропуснала в текста, или няма намерение и насоченост към този сектор, като част от Обединението.

Отбелязвам, че разговорът беше основан на уважение, етично отношение и култура в комуникацията.

Отговори ми Катя Панева, че това са само акценти от програмата, а спортът заслужава специално внимание. Каза ми също, че тя е повече човек на действието.

Днес попаднах на нова нейна публикация, изцяло посветена на спорта – За чист спорт без игрички!

Аз не съм привърженик на Демократична България, но съм огромен почитател на личностите! Особено на тези, които оценяват секторната работа и съзнават сложността на всяка една от тях, за да поставят и спорта редом до водещите образователни дисциплини!

инж. Станислава-Владимира Станкова