Станислава-Владимира дари “Предизвикано от…ТОЙ”

Авторът инж. Станислава-Владимира Станкова дари първата си стихосбирка “Предизвикано от…ТОЙ” на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”.
Произведението е комплимент за всеки поддръжник на Фондацията с уважение към оказаната подкрепа от частни и корпоративни дарители.
Комплиментът “Предизвикано от…ТОЙ” е в ePub формат за онлайн (paypal) дарения и в книжна версия за всеки дарител по банков път.

КОМПЛИМЕНТИ ЗА ВСЕКИ ДАРИТЕЛ

“Разпространявайки “Предизвикано от…ТОЙ” като уважителен знак, позволява на изданието да остане независимо и почтено. Но най-вече има свободното поле да въздейства като външна мотивация за изразяване чрез познание и писане без съмнение на всички млади хора с интерес към писмеността. Съхранението на книжовността и българския език е кауза, която застъпвам в страниците на книгата, като вярвам, че същите тези млади хора ще търсят коректното в езика ни точно както следва да се учим всеки ден, да търсим нови знания. Създаването на колектив от съидейници, които да откриват смисъл в образователните и креативни проекти в обществена полза, е значимост, която заслужава своето отличие, така че актът ми на дарение определям като естествен жест към хората с култура за развитие на обществото.” – инж. Станислава-Владимира Станкова

Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна” изказва своите благодарности на инж. Станислава-Владимира Станкова, като приема дарението с признателност и уважение.