Стара Загора е прекрасен български град

Старозагорци, винаги съм казвала, са изключително привилегировани да имат кмет като Живко Тодоров. В този смисъл, ако той реши и намери съдържимост да се кандидатира отново, Стара Загора ще продължава да носи, а и да развива облика на достоверното и добро европейско управление, опита и етиката в обща рамка с гражданите.
В тази връзка, Живко Тодоров предложи и Наредба за провеждане на обществени консултации от община Стара Загора, която да осигурява прозрачен, отворен и ясен за гражданите процес на вземане на решения от местната власт, като така да се стига до приемането на по-устойчиви и обществено признати решения и политики на местно ниво.
Тодоров е пример в отворената с гражданите комуникация, в различните каузи, подкрепящи средата, както и с принципните си, но и ясно изказвани позиции по различни теми в обществото.
Важно е в публичното пространство да са явни и достъпни примери като него, за да четат младите хора ясния почерк какъв трябва да бъде всеки един политик, управленец или общественик, да бъде зачитан човешкият фактор, да се спазват норми в общуването и поведението.
Стара Загора е прекрасен български град, един от основните икономически центрове в страната, а обликът му зависи не само от кметския пост, а и от грижата на всички, които живеят заедно, както и от разума и съвестта на гражданския избор.

Станислава-Владимира