Съботно с любов!

Съботно с любов!

Бяла кожа, карамелени завивки, къщичка от топлина, малинен душ-прегръдка, мек халат, заскрежени прозорци, топли напитки, канелен аромат, закуска на споделеност, музика и ритъм, мъж-прегръдка и още нещо.

💋

Станислава-Владимира Станкова