Съдържателност на достатъчност и всичкост!

Когато 1️⃣ е съдържателност на най-важното значение, достатъчност и всичкост, а спортният дрескод е задължителност! 🤍

Да сте ми щастливи и енергични днес! Хубава сряда е!

П.С. Този пост не е за тези, които не носят спортни дрехи или пък са смеховити в тях!✌🏼

Станислава-Владимира Станкова