С отговорност към четящите!

С отговорност към четящите! “ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”

В социалните мрежи свободата на изразяване е демократична перла, стига, разбира се, да не нарушава етичните норми.
Но има и друга важна тенденция, която застрашава към изменение на научната и образователна достоверност.

Последният пример, на който попаднах, е свързан с определението за “емоционална интелигентност”, публикувано като значение на показно изразяване на чувства и емоции. Всъщност обаче емоционалната интелигентност означава самоконтрол при способност за баланс на емоционалния статус с фокус върху ефективна комуникация и преодоляване на предизвикателства, именно чрез самоуправление за намаляване на стреса с белезите на самосъзнание, саморегулация, мотивация, съпричастност и социални и комуникационни умения.

Важна черта при прилагането на емоционалната интелигентност при домейни на самосъзнание, самоуправление, социално съзнание и управление на взаимоотношенията е и намаляване нивата на проблематичните и стремителни следствия и понижена патетична реактивност.

Повишаването на емоционаланата интелигентност е фундаментално за етичното и успешно лидерството в екипни организирани структури.
Проявлението на контрола е и управление в растежа на емоционалната интелигентност!

инж. Станислава-Владимира Станкова