С почит към културната ни ценност

Писменост, просвета, култура. Само те държат идентичността ни вярна!
В името на националния дух да следваме дело на книжовност, с почит към българските свети будители, с почит към българския език!
Нашата отговорност е единно същинска за съхранение на националното ни богатство. Да бъдем взискателни към себе си, за да браним културната ни ценност!
Честит празник!

инж. Станислава-Владимира Станкова