С пример се демонстрира правоговор в съпоставка Грешно/Правилно!

Мили деца,
Скъпи ученици,
Уважаеми студенти,
С пример се демонстрира правоговор в съпоставка Грешно/Правилно!
С призив за отстояване на правилата и нормите в българския език, свързани със запазване и съхранение на идентичността ни!
инж. Станислава-Владимира Станкова