Тази бърканица заплита на стотици възли политическите принципи

Няма политически принцип, който да защити случващото се днес!

Неприятен и непристоен Николай Василев с ехидните си бихевиористични вербални и невербални обноски. Този поведенчески профил е с адресат не журналистическите представители на място, а ХОРАТА.

Не би могло да се погледне с право към мнението на Мая Манолова и Илияна Йотова за похвала към решението на Слави Трифонов за скок от проба в проба. Като все още сме приклещени в проба 1, увита около народа в схватка на управленска антисистемност. Политиката невинаги оставя вратата отворена, защото хлопването пък е винаги след закономерност и правила, които изискват своя навременен аналитичен мисловен предиктор.

Все пак президент и министър-председател се застъпиха за държавното достойнство, демократичните постулати и отговорността.

Тази бърканица заплита на стотици възли политическите принципи, като излаз може да бъде открит само при наличие на визионери с идеали и прозрачни каузи, професионалисти с етични и дипломатически способности. Ориентирани чрез силата на добродетел в ресурса на устойчиви решения.

Невъзпитанието на тази пресконференция надминава хипотетичните представи.
Николай Василев няма да бъде министър-председател, но принудата към народа за приемане на този представител е налице.

инж. Станислава-Владимира Станкова