Тежки са въпросите за Вашето нищожество!

Пред народа нищожеството си не можахте да скриете. Не друго. Другото е ясно, щом сте се наредили там, лъжете ден по ден без свян, и оформяте шкембаци от мераци.
Криви сте обаче най-вече духом.

Душите Ви плахи и окаяни, нищожни, ама все искате да вадите големия размер мъжество. Вероятно от кастрационен комплекс, все емоции около страха от загуба на символа за полова принадлежност. Не се знаете, лутате се в продажната си и порочна мрежа. Сами не се намирате. Какви сте? Изнудвачи в “Политическа измама”!

“Ако не слушате, ще Ви се отреже пенисът”, по Фройд.
А по аналогия днес, “Ако не слушате, ще Ви се осуети налапването на мерака до задавяне”.

Тежки са въпросите за Вашето нищожество, и си остава нелепост да се брани кауза България от нищожества!

инж. Станислава-Владимира Станкова