Това е Григор Димитров!

Ако днес има лице с престижно влияние от българския спорт пред света, това е Григор Димитров.

Някой преброи ли непопулярните му спечелени битки през всички тези години, трудностите и изпитанията, докато се брояха парите му?! Някой спомня ли си как беше отритнат от управата на родния му град?! Или как беше подлаган на всевъзможни внушения какви избори прави в кариерата?!

Отношението на държавата ни към спорта е унизително и нехайно, съизмеримо с претенциите върху чужди труд, сълзи и борби.

Въпреки всичко Григор Димитров и днес постави България в положението на най-класния тенис цвят!

Станислава-Владимира