Топлина

Топлина ⤵️

Енергия
Задушевност
Нагрятост на тела
Форма на движение

🤍

#MondayMami

Станислава-Владимира Станкова