Тотално изгубен в българския език

Тотално изгубен в българския език

Кирил Петков:
За всяка една от тези 16 важни проблема за България!

инж. Станислава-Владимира Станкова