Тротоарният “пепелник” пред Младежки център Хасково

Това е тротоарният “пепелник” пред Младежки център Хасково под знамената на Република България и ЕС, под табелата на Програмата „Еразъм+“, да не забравяме и присъствието на града в програмния период на “Предизвикателството интелигентни градове”. Фасовете са метафоричната угарка на бездейственото присъствие на ОбСНВ и симулираната грижа към деца и младежи.
#оставка обект по обект, та цялото множество.

инж. Станислава-Владимира Станкова