Трънливият път на едни съветници от дискриминация до дигитализация

Утре предстои отложена общинска сесия, но трепетите вилнеят във въздуха не заради отговорността при взимане на решения, а от формата на провеждане. Онлайн чрез Zoom платформата, която е лидер в съвременните корпоративни видео комуникации, лесна и надеждна за видео и аудио конферентни връзки, чат и уеб семинари. Председателката на Общински съвет Хасково Таня Захариева е в тревожен дискомфорт от процеса на установяване на тази дигитална интервенция в така добре сплотения колектив на цивилизационна изостаналост.
Часовникът тиктака, а грешките за отстраняване, които са налице поради липса на планиране, анализи, класификация на потребностите и възможните капани, както и поради липса на детайлно и аргументирано прецезиране на необходимостите, разпределени по приоритетни нива, изникват една след друга. Таня Захариева може и да не е длъжна да разбира от технологии, въпреки че минимумът е задължителен, но е изключителна нейна отговорност да изпълни организационния ред административно от всяка гледна точка. Провалът й тук е с видим резултат.
Ситуацията за интегриране на онлайн заседания беше подсказана още от провокираната извънредна обстановка в страната, датираща от месец март, но Захариева предпочете бездушно да отпише от листа със задълженията няколко сесии, които така и не се проведоха.
Припомням, че преди няколко месеца същата тази председателка, Таня Захариева, отказа до допусне общинския съветник Георги Пеев, който неправомерно беше поставен под карантина, в сесията дигитално, като заяви, че тя и останалите съветници ще бъдат дискримирани заради един човек, защото ще стоят с маска и без климатик. Актове от това ниво обезценяват, унижават и подбиват измерението на поста ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, както и коректното функциониране на съвет. Важните неща е добре да се напомнят особено когато са отличителен и добър пример. Георги Пеев е човек с две трансплантации, спечелил десетки медали на международни спортни форуми, човек, който не спира дейността си в същия този съвет, човек, който е пример за силния дух. Но капацитетът на Таня Захариева не стигна да прецени, че адекватно и приобщаващо действие тогава за работа с обща цел щеше да е стъпка напред към това, което притиска нервната й система днес.
Тъй като се установява плашеща липса на компетентни лица, които да покрият периметър на модернизация, функционална експертиза и подобаващ тайминг, с удоволствие щях да съветвам и предоставя труда си безвъзмездно в името на Общински съвет Хасково в качеството ми на компютърен инженер, ако се бяха ангажирали с кризата при установяване на контакт с мен.
Таня Захариева обаче не е единственият изтормозен член на Общински съвет Хасково от лицето на новия свят, който дори интегрира град Хасково в Програмата “ICC”, която е с обхват и в частта на дигитализацията. Каква достатъчност да търсим от господата, които държат до стола до тях по една помощница в натискането на бутоните от клавиатурата, като същите коментират как въртят милиони и винаги гледат да се набутат в някакво политическо структуриране от пряк тип. Сегашните бизнесмени в местната управа, от които строителни гиганти, гиганти в шивашкия бизнес, ресторантьорски гиганти, е препоръчително да потърсят съвет кое как трябва да се отиграва, за да не изглежда неподобаващо. Същите господа носят и теглото на изисквания пример към техните бъдещи последователи.
В подобна обстоятелствена среда и учебните заведения би следвало да прецезират максимално кого канят за лекторски дейности, тъй като елементарната компютърна грамотност е жестоко необходима и в това направление, а не с изумление да идентифицират таблетното ми устройство с мигновен въпрос колко струва. Но колкото по-скъпи са тези устройства, толкова по-голям умствен коефициент изискват, за да бъде употребата им в ефективна ценност.
Репетицията за утрешното представление протича в този момент без ясна представа кой какво е асимилирал, но да сме щастливи, че поне се усетиха часове преди утрешната официална сесия да лимитират възможността един човек да гласува от няколко устройства. Остава предизвикателството за регулиране на реда при реплика и дуплика, въпреки разбираемото ученическо щастие на Таня Захариева, която току що е преоткрила света на технологиите. Новото й амплоа, което варира от лутане в мрежата до инфантилна радост, поражда поредната деструкция, видима от поставения шлем на лицето й при онлайн тестовото заседание.
Къде са личностите с факторно отражение върху хората? Личности, които градят и оставят след себе си реални и измерими следи, облагодетелстващи гражданите. Личности, които се радват на хорското одобрение, които общуват легално и в етичната рамка с тези хора.
Ефективното остойностяване на управленските действия са в пряка зависимост със социално отговорните действия от всякакво естество, и ако тази визия липсва, няма как да искаме култура в действията и мисия за усъвършенстване както на града, така и на населението. Значимото е истинско по същността си само при квалифицирани специалисти, бизнесмени и управленци, но и с висока емоционална интелигентност, която да ги отвежда към емпатия. В Хасково сме свидетели на алокация в избран кръг, а конюнкцията и дизюнкцията са указания само от “мене на тебе” и обратно.
Завършвам с цитати от деня за Тестовото излъчване на сесията:
“Онлайн излъчването гъбяса.”
“О Боже…Sancta simplicitas!”
“Спряха стрийма, че да не се резилим пред света. Ама утре от 09:00 ч. ще го има.”
Както и цитати за Общински съвет Хасково:
“Само едно се питам, кога тези илитерати ни завлядаха? Всеки опит за съвремие с тях е полет над кукувиче гнездо…”

инж. Станислава-Владимира Станкова