Трябва ли да потопим великите имена на град Хасково в изнасиления и трансформиран смисъл на същността на демокрацията?!

Интересен подход за адаптиране към Европейската култура, и то пред късия поглед на множество политически административни централи, ситуирани в градинката срещу Бизнес центъра в град Хасково. А в пунктовата точка на тази, художествено наречена антология на пасмина, е установен паметникът на Аспарух Лешников, който е обявен за “Рицарят на горното Фа” от Европейската критика. Трябва ли да потопим великите имена на град Хасково в изнасиления и трансформиран смисъл на същността на демокрацията?!
А само на метри от именитостта на интернационално значимия Ари, пейзажно се хоризонтира гледка от хаотична сбирщина, унижена от времето и притисната в условия на многопластово безхаберие.
Имайки предвид, че Община Хасково дава разрешение за подобна търговия с изнесена продукция на земята върху заметените урина и фекалии на всякакъв вид животински предствавители, кой може да гарантира, че тя не е създадена в среда от същия тип, което може да доведе до фатални здравословни последници за потребителите и болести като диария, пневмония, малария и други, особено в период, в който в световен мащаб върлува нов щам на коронавирус?
Изпитах огромно неудобство от всичко, което се простираше пред очите ми, на което станаха свидетели и моите гости, делегация от международни представители.
Лошата хигиена при взимането на решения от органите на Община Хасково води до несанитарни практики, които могат да бъдат забелязани в различни кьошета на града.
Дали градът на Богородица заслужава подобни смущение и позор?!
Всеки глас е важен не само като преброителен, а и като знак за отражение в управлението.

инж. Станислава-Владимира Станкова