Уважаеми граждани, днес изпратих второ официално писмо до г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково

Уважаеми граждани, днес изпратих второ официално писмо до г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково, с копие до Областния управител на Област-Хасково и Комисията по етика към ПП ГЕРБ относно искане за отстраняване от длъжност на гл. експерт “ПР” на Община Хасково – Нели Вълканова /Недялка Димитрова/, както и установяването на самоличността й.
“Уважаеми г-н Дечев,
В качеството си на социално отговорен гражданин, работил години наред за престижа на град Хасково, специалист по бизнес етика, отправям искане за отстраняване от длъжност на гл. експерт “ПР” на Община Хасково Нели Вълканова /Недялка Димитрова/, позовавайки се на утвърдения Етичен кодекс на Община Хасково, както и на научните етични и обществени отговорности в цялостен вид. Моля да се вземе предвид и сигналът ми към Вас от 17.07.2020, основан на същата обстоятелствена линия.
1. Поведението на гл. експерт “ПР” на Община Хасково се превръща в рецидив с голяма протестна гражданска вълна на възмущение, като следователно отчитаме и Вашето бездействие до този момент, и непресекващото нарушаване на Етичния кодекс на Община Хасково.
Нели Вълканова /Недялка Димитрова/, изпълняваща длъжността гл. експерт “ПР” на Община Хасково, направи коментар под публикация в социалната мрежа фейсбук във връзка с протестиращи граждани, а именно: “Мотивирани и манипулирани примати. Това ли е #промяната?! Мерси…”, което от своя страна е генерален контрапункт на изказването и мнението на Заместник министър-председателя на Република България г-н Томислав Дончев, който твърди, че демокрацията предполага да бъдем толерантни към исканията и желанията на хората, и дори един да е, който е гневен, разстроен, обиден, той трябва да бъде чут.
ПР-специалистът етично се приема да притежава компетенции, чрез които да опакова творчески подготвеното послание, и така да поддържа добри отношения с общността, както пише и в утвърдения Етичен кодекс на Община Хасково, да укрепва общественото доверие. Изразни деяния, свързани с квалификации, адресирани към обществени групи с цел разделение, засегнатост и унижаване особено когато са в политическа плоскост, са в категоричен разрез с етичните норми от всякакъв тип.
Изискване е представляваната от Вас държавна институция да демонстрира ясен етичен прочит, етични комуникационни методи, както и познания в организационната и политическа култура, установявайки, че етичните принципите са принципи в абсолютно задължение, независимо от средата и позицията.
……………………………………………………………………
Уважаеми г-н Дечев,
2. Необходимо е официално пояснение както по етичната ивица на задължение, така и в измерение на видимите резултати от устновения от Вас ред, обществено адресирано относно самоличността на Вашия “ПР” експерт.
На какво основание лицето е записано като Нели Вълканова както на табелката пред съответния кабинет в Община Хасково, така и в официалния сайт на Община Хасково, като официалните имена на лицето са Недялка Димитрова, личи и по подписана от лицето Декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ? Подобни елементи на прикритие, несъответствие и заблуждение са притеснителни за прозрачността на работа в Община Хасково, както и за легитимността и законосъобразността на всички Ваши действия.
Уважаеми г-н Дечев,
Моля да изразите пред гражданското общество дали имате специално отношение към тази Ваша служителка, която Ви следва от позиция на позиция, и ако отстраняването й ще Ви донесе тежки емоционални последствия, моля да предприемете съответните своевременни действия, изпращайки лицето на обучение, имайки предвид острата нужда от такова.
Гражданите очакват Вашата проява на информирана и практическа отговорност.”

инж. Станислава-Владимира Станкова