Уважаеми граждани, днес изпратих официално писмо до г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково

Уважаеми граждани, днес изпратих официално писмо до г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково, с копие до Комисията по етика към ПП ГЕРБ относно искане за отстраняване от длъжност на гл. експерт “ПР” на Община Хасково Нели Вълканова.

“Уважаеми г-н Дечев,

В качественото си на социално отговорен гражданин, работил години наред за престижа на град Хасково, специалист по бизнес етика, отправям искане за отстраняване от длъжност на гл. експерт “ПР” на Община Хасково Нели Вълканова, позовавайки се на утвърдения Етичен кодекс на Община Хасково, както и на научните етични и обществени отговорности в цялостен вид.
На 07.07.2020 г. Нели Вълканова, изпълняваща длъжността гл. експерт “ПР” на Община Хасково, направи публикация в профила си в социалната мрежа фейсбук. На фона на заглавието от 24chasa.bg “Прасетата и кокошките имат имунитет към коронавируса”, тя написа следното: “Което означава, че много хора могат въобще да не се притесняват 😉” с хаштаг #ИматеЕстественИмунитет.
Имайки предвид тежката световна криза, свързана с COVID-19, както и всички жертви и застрашени хора, медицински лица, борещи се всеки ден, както и съответната длъжностна характеристика с конкретните специфики на “ПР” дисциплината, подобно поведение е крайно недопустимо и в нарушение на точки от Етичния кодекс на Община Хасково, респективно и към етиката, задължителна към всички граждани. Връзките с обществеността като департамент в Община Хасково би следвало да са в служба на общественото разбирателство и обединение в двустепенна форма, управлявайки информацията имиджово, уважайки всички страни чрез етични комуникационни методи.
Настоявам за официално обяснение, обществено адресирано, тъй като подобно поведение отнася граждански съмнение за управлението Ви и по другите нива.
Уважаеми г-н Дечев,
Моля да предприемете съответните своевременни действия, доказвайки стойността на общинската администрация пред обществото и важността на комуникацията, отнесена пряко или косвено към населението. И всичко това в името на престижа на град Хасково, в името на уважението към гражданите, в името на безпристрастността Ви, независимо за кой Ваш служител се поднася даденият казус.
Очаквам да информирате както мен, така и обществеността за приложените от Вас мерки по конкретния казус.”

инж. Станислава-Владимира Станкова